Teelt

Conference beslaat ongeveer 70% van het perenareaal in Nederland en België. Ook in Engeland is Conference het absolute hoofdras. Daarnaast wordt Conference veel geteeld in Frankrijk, Italië en Spanje.

Planten
In de moderne perenteelt wordt het ras veredeld op een onderstam. Ingeval van Conference is dit veelal Kwee MC of Kwee Adams. Na 2 à 3 jaar boomkwekerijfase plant de fruitteler de bomen met een onderlinge afstand van 1-1,25 meter. Tussen de rijen met bomen is een rijpad, waarover de teler met de tractor kan rijden om zo het gewas te verzorgen en de oogst af voeren naar de koelcel. Het laatste decennium worden bomen soms zelfs geplant op 40-50 centimeter plantafstand.

Verzorgen
Om de bomen hun vorm te laten behouden, worden de bomen jaarlijks in de winter gesnoeid. Kenmerkend voor de huidige teeltsystemen is de goede belichting van de vruchten. Vroeger hing een aanzienlijk deel van de vruchten in het donker en deze vruchten bleven daardoor kleiner en ontwikkelden minder smaak. Ook is het door de kleinere boomvorm mogelijk om de vruchten heel secuur te dunnen. Ook dit komt ten goede aan de vruchtmaat en -kwaliteit. Veelal besteden telers jaarlijks 100 à 200 uur per hectare om de bomen te dunnen tot het juist vruchtaantal. Er wordt bij volgroeide aanplanten gestreefd naar 200.000 à 250.000 vruchten per hectare.

Oogsten
Een teler kan vanaf het tweede of derde jaar nadat hij de bomen heeft geplant, starten met oogsten. Conference wordt tussen begin en half september geoogst. De pluk gebeurt handmatig. Een deel van de peren wordt direct gesorteerd en verkocht. Het overgrote deel wordt in koelcellen opgeslagen bij -1°C en bij een laag zuurstof- en hoog koolzuurgehalte. Hierdoor zijn de Conference-peren 8 tot 11 maanden bewaarbaar zonder noemenswaardig smaak- of kwaliteitsverlies. Voordat de peren verkocht worden, worden ze gesorteerd en ingepakt. Bij het sorteren worden de peren gewassen en vervolgens op 5 mm vruchtdiameter gesorteerd. 

Recept van de maand

Soep van knolselder, gember en peer

Verwijder de schil van de knolselder en snijd in grove stukken ...

Lees meer »